‘’ Zanaat Sahibi Öğlene Kadar Aç Kalır’’ Sözünü Açıklayınız.


‘’ Zanaat Sahibi Öğlene Kadar Aç Kalır’’ Sözünü Açıklayınız.

 Zanaatle uğraşan kimseye zanaatkar denilir. Zanaat sahibi insan  , elinden   hemen hemen her türlü iş gelen insan olduğu için böyle insanlar kolay kolay aç kalmaz. Çünkü hemen kendilerine bir iş bulurlar ve o işin de en iyisini yaparlar. Zanaat sahibi kimseler, uzun süre işsiz kalmayan insanlardır.

Böyle insanlar eninde sonunda kendilerine bir iş bulduğu için  ne kendilerini ne de ailelerini zor duruma düşürürler. Çünkü böyle kimseler çalışmayı seven, miskinliği sevmeyen insanlardır.  İşlerini çabucak buldukları için de  gerekli kazançlarını elde ederler. Böyle insanlar aslında ekmeğini taştan çıkaran insanlardır. Ellerinde meslekleri olduğu için  onlara her zaman ihtiyaç vardır ve onlara duyulan ihtiyaç da dünya var olduğu sürece son bulmaz.  Çünkü onlar işlerini elleri ve beyinleri ile yapan becerikli, zeki kimselerdir.Bunun için  bu söz söylenmiştir.

Zanaatkarlar gündelik ve  önemli gereksinimlere   cevap veren işler ile uğraştıkları için toplum içinde gözde olan ve saygı gören kimselerdir. Böyle oldukları için de bu kimseler kolay kolay aç kalmazlar ve maddi sıkıntı da yaşamazlar.


bb

‘’Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda Yüzü Olmaz .’’ Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.


‘’Tarlada İzi Olmayanın, Harmanda  Yüzü Olmaz .’’ Sözü İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

İnsan   toprağı ekmediği zaman, onu sürmediği zaman,  toprağa gerekli olan ilacı sıkmadığı zaman o toprak bir zaman sonra çoraklaşır ve  verimini kaybeder. Çünkü tarla, toprak bakım ister. Sulama ister, ekip biçme ister, onunla tıpkı bir bebekle ilgileniyor gibi bakım ister.

İşte tüm bunlar yapıldığı zaman toprak verimlileşir ve kişi  ettiği emeğin karşılığını alır. Hayatta da bu böyledir.  Çalışan insan, alın teri döken, emek eden insan yaptığı çalışmanın ve fedakarlıkların sonucu alır. Çünkü o bunun en doğal  hakkıdır. Hak etmeyen, emek etmeyen insanın ise  herhangi bir gelir elde etmeye  ne hakkı vardır ne de yüzü vardır. Çünkü böyle tembel insanlar, çalışma zamanı kaytarmıştır ve en ufak bir emek sarf etmemişlerdir. Onun için böyle kimselerden olmamalıyız. Tarlada izimiz olmalıdır ki harman zamanı geldiğinde de hak ettiğimizi alalım ve evimize mutlu dönelim.

Yani emek delim, çalışalım. Zorluklar karşısında hemen yılmayalım, tembellik yapmayalım ve  durmadan çalışarak hak ettiğimiz geliri almaya bakalım.

bb

Arkadaşlık Hakkındaki Düşünceleriniz Nelerdir?


Arkadaşlık Hakkındaki Düşünceleriniz Nelerdir?

Çevremizde  ihtiyaç duyduğumuz en  önemli kişilerden birisi de arkadaşlarımızdır. Arkadaşlık çok özel bir ilişkidir. Çünkü insan bazen ailesi ile bile  dertleşmek istemez. Yanında arkadaşı olsun ister. Arkadaş kişiye can verir, umut olur, kişiyi yaşama bağlar. İyi arkadaş  size hayat ışığı gibi olur.

Sizin yol göstericiniz,  aydınlatıcınız olur. Arkadaş dediğin kişi her şeyden önce iyi bir insan olmalıdır ve güzel bir ahlaka sahip olmalıdır. Samimi olmalıdır, candan olmalıdır. Yüzüne karşı dost gibi görünen arkadan sinsilik yapanlardan olmamalıdır. Kişinin her zaman yanında olmalıdır. Arkadaş  dediğin kimse kötü gün dostu olmalıdır. Arkadaşlık öyle güzel bir  duygudur ki,  yeter ki karşımıza iyi arkadaşlar çıksın. Bakın görün yaşamımız bile olumlu yönde ilerler. İyi arkadaş kişiyi iyi yola götürür, kötü arkadaş da kişiye zarar vermekten başka hiçbir şey yapmaz. Onun için arkadaş seçimimizi iyi yapmalıyız. Çok iyi tanımadığımız kimseler ile hemen  can ciğer  olmamalıyız.

Yani arkadaş bulmak da kolay bir iş değildir. Arkadaşlığın ne kadar önemli olduğu ile ilgili şu sözü de unutmamalıyız: ‘’Arkadaşlık kuvvetli bir bağdır. Paraya ihtiyaç olunca başvurulmazsa ömür boyu sürer.’’ Mark Twain

bb

Kaliteli Yaşam, Düzenli Uyku, Gelişim Kelimelerinin Kullanıldığı Konuşma Yazınız.


Kaliteli Yaşam, Düzenli Uyku, Gelişim Kelimelerinin Kullanıldığı  Konuşma Yazınız.

Hayatta  mutlu bir yaşam için ilk ve en önemli şey sağlıktır. Çünkü insanın sağlığı yerinde olmadığı zaman  ne kadar malı mülkü olursa olsun o kişi için bunun hiçbir anlamı olmaz. Çünkü sağlık olmadığı zaman  mutlu olamayız ve yaşadığımız şeylerden de zevk alamayız.

Sağlıklı olmak için de kaliteli bir yaşam sürmeliyiz. Kaliteli yaşama sahip olmak için de sağlıklı ve dengeli beslenmeliyiz, düzenli bir uyku sistemimiz olmalıdır. Özellikle de bebeklik döneminden  itibaren gelişim çok önemlidir. Anne ve babalar çocuklarının sağlıklı  gelişmeleri için ellerinden gelen her türlü  fedakarlığı yapmalıdırlar.  Çünkü bu hayatta en önemli şey kişinin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesidir. Bunun için de her gün düzenli olarak spor yapmalıyız ve  spor yapmaktan asla vazgeçmemeliyiz. İşimizi  bitirdikten sonra eve geldiğimizde  sağlıklı gıdalardan tüketmeliyiz ve bize zarar veren gıdalardan fazla tüketmemeliyiz.  Uyku düzenimiz her zaman olmalıdır. Bir gün gecelere kadar uyuyup bir gün de tam tersi olmamalıdır.

Yaşamda da bir denge olmalıdır.  Gelişimde en önemli etkenin sağlık olduğunu unutmamalıyız ve sağlıklı  yaşamak için de emek harcamalıyız.

bb

Teknolojinin Yararları Ve Zararları Konulu Kompozisyon Yazınız.


Teknolojinin Yararları Ve Zararları Konulu Kompozisyon Yazınız.

Gelişmiş ülkelerde teknoloji her geçen gün daha da ileriye gitmekte ve bunun gidişat her geçen gün daha da hızlanmaktadır. Artık hayatımız daha da kolaylaşmakta fakat insanlar da sosyal yaşamdan uzaklaşmaya başlamaktadır. Teknolojinin yerinde  ve amacında kullanılması elbette insanlar için faydalıdır. Teknolojinin amacı dışında kullanılması ve saatlerce teknoloji ile vakit geçirilmesi zararlıdır. 

Teknolojik aletler ile çok fazla vakit geçirildiği zaman özellikle de çocuklarda zihinsel  becerilerde bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Çocukların izledikleri çizgi film,  oynadıkları oyunlarda korkutucu şeyler olabilmekte ve bu da çocuğun   öfkeli ve korkulu olmasına neden olmaktadır. Çocuklarda teknoloji bağımlılığı ortaya çıkmaktadır. Sosyal becerilerde bozukluk ortaya çıkmaktadır. Çeşitli fiziksel problemler ortaya çıkmaktadır. Bel ve boyun ağrıları, göz ağrıları, ellerde, kollarda ve  parmaklarda uyuşmalar olmaktadır. Daha birçok kişide zararlara yol açmaktadır. Çok fazla teknoloji kullanımı doğaya da zarar vermekte ve doğamız da bundan nasibini almaktadır ne yazık ki. Zorbalık, istismar ve güvenlik sorunları ortaya çıkmaktadır. Teknoloji yerinde ve amacında kullanıldığı zaman ise kişinin yaratıcı fikirler ortaya atmasını sağlar. Eğitici ve öğretici videolar, programlar kişilerin daha çok gelişmesini ve ilerlemesini sağlar.  Kişi istediği her bilgiye internet sayesinde ulaşarak öğrenmeyi öğrenmiş olur.

Yeter ki doğru bir amaç için teknoloji kullanılsın. Aileler olarak çocuklarımıza, gençlerimize iyi yönde model olmalıyız ve onların teknolojiyi yerinde ve amacında kullanmalarını sağlamalıyız.

bb

Milli Egemenlik İle İlgili Kompozisyon Yazınız.


Milli Egemenlik İle İlgili Kompozisyon Yazınız.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk  milletin egemenliğine her zaman önem vermiş ve daha  Kurtuluş Savaşı yıllarında  bile yayınladığı genelgelerde milli egemenliğe işaret eden çağrılarda bulunmuştur. Örneğin Amasya Genelgesi’nde egemenliğin millete ait olduğu belirtilmek istenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman Mustafa Kemal bu özel günü çocuklara da bayram  olarak hediye etmiş ve  23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı olarak kabul edilmiştir.

Böylece çocuklara da özel bir bayram hediye edilmiştir. Çünkü Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ulusal egemenliğe ve çocuklara her zaman çok değer vermiştir. Çocukların ancak  cumhuriyetin, demokrasinin olduğu bir ülkede daha iyi gelişeceklerine ve ilerlerleyeceklerine inanmıştır.  Milletin egemenliği olmasaydı  bugün çok farklı yerlerde olabilirdik.  İnsan hakları, hukuk, adalet, eşitlik gibi kavramlar tam anlamı ile uygulanamazdı. Bunun için milletin egemenliği her zaman daim olmalıdır. Bunun için demokrasiye ve Cumhuriyete her zaman sahip çıkılmalıdır.  Halkın iradesi her zaman ön planda olmalıdır.  Devletin makamı kişiye özel olmamalıdır. Seçimler aralıklara yapılmalı, kimse koltuk sevdalısı olmamalıdır.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal’in milli egemenlik ile ilgili şu güzel sözünü  unutmamalıyız:          ‘’Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak ve ancak tam ve kat’î mânasiyle millî egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası millî egemenliktir. Toplumumuzda, devletimizde hürriyet sonsuzdur. Ancak onun hududu, onu sonsuz yapan esasın korunmasıyla mevcut ve çevrilidir.’’

bb

Sağlık Ve Spor Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır? Yazınız.


Sağlık Ve Spor Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır? Yazınız.

Spor  yamak insan sağlığı için en faydalı etkinliklerden biridir. Düzenli olarak spor yapan insanlar kolay kolay hasta olmaz ve  obezite gibi sağık sorunlarına yakalanmaz. Sağlık ve spor arasında söyle bir ilişki vardır. Sağlıklı olmak isteyen insan yeterli ve dengeli beslenmelidir.  Çok fazla yemek sağlığımıza zararı oluğu için yemek yerken de ölçülü olmalıyız ve hayatımızdan sporu eksik etmemeliyiz.

Sağlıklı gıdalar yemeliyiz. Cips, pizza,  hamur işlerinden kaçınmalıyız. Özellikle de kızartmalardan, abur cuburdan uzak durmalıyız. Haftanın dört beş günü  yarım saat yürüyüş yapmalıyız. Yürüyüş yapmadığımız zamanlarda ise evde  çeşitli egzersizler yapmalıyız. Spor yapmak insan sağlığı için çok faydalıdır. Spor yapan insan spor yapmayana göre daha sağlıklı ve daha dinç olur. Dış görüşünü de güzel görünür ve kişi mutlu olur. Spor yapmayan insan ise şişmanlamaya başlar ve ruh  hali de zamanla bozulur. Kişi bu durumda strese girer ve mutsuz olur. Bunun için her zaman düzenli olarak spor yapmalıyız ve kendimizi çeşitli hastalıklardan korumalıyız. Zaten çeşitli hastalıkların sebebi çok fazla yemek yemek ve oturmaktır.

Bunun için her zaman spor yapmalıyız ve sporun önemi ile ilgili şu sözü de unutmamalıyız: ‘’YaşIandığımız için egzersiz yapmayı bırakmıyoruz, egzersiz yapmadığımız için yaşIanıyoruz.” Dr Kenneth Copper.

bb