Kompozisyon İle İlgili Bilgiler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kompozisyon İle İlgili Bilgiler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Kompozisyonda Giriş, Gelişme, Sonuç

Paragrafın Yapısı

Kompozisyon yazarken sayfa düzenine dikkat etmek kadar anlatılanları da planlamak önemlidir. İçerik oluşturulurken paragraflar adeta bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olmalıdır. Paragraflar arasında kopukluklar, aynı paragraf içerisinde bir biri ile alakasız cümleler bulunmamalıdır. Yazımızın bu kısmında esas amacımız olan giriş, gelişme, sonuç bölümleri ve bu bölümlerin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Giriş (serim) :

Giriş bölümünü anlamak için şu şekilde somut bir örnek verebiliriz. Giriş bölümü marketten alışveriş yaparken raflarda alacağınız ürünle ilgili bilgiler veren etiketlere benzer.  Aynen etiketlerin alacağımız ürünün özellikleri hakkında bilgi vermesi gibi giriş bölümü de okuyacağımız metin ile ilgili bize bilgilerin verildiği bölümdür. Giriş bölümünde anlatacağımız konuya göre okuyucuya ne öğreneceği ile ilgili ya da neler hissedeceği ile ilgili bilgiler veririz. 

Giriş bölümünde düşünceyi geliştirme yolları içerisinde yer alan "tanımlama" dan sıkça yararlanılır. 

Özetle giriş bölümü eve gelen misafire kısaca evi tanıtmaktır. 

Gelişme (düğüm) :

Gelişme bölümü konunun detayları ile anlatıldığı bölümdür. Bu bölümde giriş bölümünde tanıtılan konu örneklendirme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma vb. düşünceyi geliştirme yolları kullanılarak tüm yönleriyle anlatılmaya çalışılır. Bu bölümde tüm düşünceyi geliştirme yollarını kullanılabiliriz. Bu bölümde metnin türüne göre açıklayıcı, öyküleyici ya da diğer anlatım biçimleri kullanılabilir. Bu bölümdeki başarı okuyucunun ana fikri kavrayabilmesi açısından önemlidir.  Kısaca gelişme bölümü yazarın eteğindeki taşları döktüğü bölümdür.Sonuç (çözüm) :

Giriş bölümünde tanıtılan, gelişme bölümünde tüm yönleriyle anlatılmaya çalışılan olay ya da düşünce sonuç bölümünde toparlanır ve bu bölüm adeta yazının bir özeti niteliğindedir. Tüm kompozisyonlar için geçerli olmamakla beraber sonuç bölümü genellikle ana fikrin söylendiği bölümdür. Okuyucuya verilen mesajlar ve öğütler çoğu zaman bu bölümde yer almaktadır.


İyi kompozisyon yazmak için giriş, gelişme, sonuç bölümlerini bilmek tek başına yetmez. İyi kompozisyon yazmak için bilgi birikimimizin çok iyi olması gerekir. Bu da çok okumakla kazanılabilir.

Not : 

Giriş, gelişme, sonuç ifadeleri genellikle düşünce yazıları için kullanılırken serim, düğüm, çözüm bölümleri olay yazıları için kullanılmaktadır. 
bb